Diensten

Bemiddeling

U wilt met de juiste mensen aan tafel.

Het zoeken en benaderen van relevante (ver)kopende partijen vraagt een goed netwerk en de juiste connecties. Dat kan via rechtstreekse benadering, via internet of via trusted advisors. U hoeft niet ongewild zelf in de spotlights. Graag helpen wij u hierin.   

Onderhandelen

Voorwaarden en prijs. Duidelijk en fair.

De beste onderhandelingsresultaten worden behaald door slim, duidelijk en fair de de winst, cashflow en groei te benadrukken. We kijken tevens naar de samenstelling van de klanten, leveranciers portefeuille en personeelsbestand.  Een goede timing maakt het eindresultaat.

Begeleiding bij due diligence

Focus op wat relevant is voor de overname.

Als verkopende partij is het zeer waardevol alle bedrijfsinformatie voor de koper op orde te hebben. Uiteraard is dit enigszins branche afhankelijk, maar het gaat in ieder geval verder dan enkel de jaarrapporten. Due diligence (boekenonderzoek) gaat ook over een check op fiscaliteiten, op het personeelsdossier, klantgroep analyses, regelgeving, patenten, de staat van de eigendommen (gebouwen, machines), IT-structuur, website traffic. En als koper wilt u hierin geen verrassingen en dit goed uitgezocht hebben,vooraf.

Begrijpelijke en eenduidige contracten

Geen losse eindjes

Bij een overname horen afspraken. Het is belangrijk deze begrijpelijk en eenduidig vast te leggen. Uiteraard de prijs en betaling. Indien dit plaatsvindt in fasen dan is een duidelijk omschreven betalingsschema, earn-out regleing en overdrachtsproces vergelijkbaar met een baken in een woelige zee. Het is waardevol om dit vooraf goed vast te leggen, ook bij garanties, mee-werk overeenkomsten en een concurrentiebeding. Wij kennen beide zijden van de onderhandelingstafel en weten wat er vastgelegd moeten worden, en door wie.

Voorbereiden op aan- en verkoop

Een informatie memorandum vormt het document waar alle informatie in staat waarmee een koper zich een beeld vormt van de onderneming. Een juiste prijs begint met de juiste informatie. Een goed beeld van een onderneming vraagt een heldere complete beschrijving. Graag helpen wij u daarbij om de juiste informatie te verzamelen en aantrekkelijk te presenteren.

Zijn er wijzigingen geweest die fiscaal invloed kunnen hebben op de overname? Als er een wijziging in de rechtsvorm is geweest, of een (gedeeltelijke) overdracht in de familie of door een medewerker, is dit zinvol de fiscale gevolgen vooraf te checken.

Waarde-bepalingen

Met een onderbouwde waardebepaling hebt u een beargumenteerde indicatie over de waarde en daarmee houvast in onderhandelingen. Een goede waardebepaling integreert alle aspecten die waardebepalend zijn; aspecten die koper na overname aan den lijve ondervindt. Dit gaat verder dan tabellen met ‘gemiddelde’ goodwillfactoren. Gemiddelde bedrijven hebben wij de afgelopen 15 jaar nog niet gezien.

Overname financieringen

Een overname financiering draait vaak om financiering van goodwill. Het is belangrijk dat de geldverstrekker de juiste informatie krijgt om een financiering te verstrekken. Dit is voor ons bekend terrein en we staan koper hierin succesvol bij.

Advies op maat, branche experts, transparant en onafhankelijk.